Skočiť na obsah

Mesto pre ľudí

„Ak by som mal nejakému mestu poradiť a nech by bolo ktorékoľvek mesto na svete, povedal by som, aby začalo brať vážne ľudí v meste. Rovnako vážne, ako sme si zvykli brať premávku áut. Všetky mestá majú svoj odbor dopravy, trvale sledujú údaje o premávke, vedia všetko. Keď ale príde na ľudí v meste, väčšina miest nevie nič,“ hovorí dánsky architekt a urbanista Jan Gehl, ktorý už štyridsať rokov pomáha meniť Kodaň na mesto pre ľudí. Výsledok ukazuje nasledujúce video.

Premena kedysi veľkého parkoviska na živé korzo, cyklistka ohľaduplne sa pohybujúca v plnej pešej zóne, obojsmerný pohyb na bicykli či pešo v celej šírke jednosmerky. To je len niekoľko u nás ťažko predstaviteľných a tam úplne prirodzene fungujúcich vecí. Alebo taký detail ako zjazd pre bicykle z chodníka na cestu pred domom.

Príznačný je aj rozdiel vo vnímaní dopravy. Kým tam je to „dávaj pozor na ľudí okolo, aby si niekoho nezrazil“, u nás, s rovnakou samozrejmosťou, prevláda pohľad práve opačný „ty si dávaj si pozor, aby ťa niečo nezrazilo“.

Podľa kodaňských merítok sme my niekde v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. A máme čo doháňať. Dánsky fotograf a propagátor bicyklovej kultúry Mikael Colville-Andersen však tvrdí, že sa to dá stihnúť za päť až desať rokov (prezentácia v angličtine, super obrázky, 10MB!). Ak sa za tým skutočne ide.

Je skvelé žiť v meste, kde si každé ráno uvedomíte, že dnes je o trošku lepšie než včera.

Rozhovory s Janom Gehlom o jeho nedávnej návšteve Bratislavy a Prahy:
Slováci žijú v automobilovej puberte
Bratislavu skontroloval odborník, je to mesto chaosu a kontrastov
Architekt dal návod, ako prerobiť Bratislavu na priateľskú pre ľudí
K autům tady máte milostný vztah
Čo by asi povedal po vystúpení z vlaku v Považskej Bystrici?