Skočiť na obsah

Považskobystrické témy

Považská Bystrica a jej okolie má pre dopravu na bicykli veľmi dobré predpoklady. Je prevažne rovinatá a jazda po meste je fyzicky nenáročná (s výnimkou sídliska Rozkvet, aj ten je však na dnešnom bicykli s veľkým rozsahom prevodov a s určitou kondíciou dostupný). Vďaka menšej rozlohe sa dá pomerne rýchlo dostať i na druhý koniec mesta a dobre dosiahnuteľné sú aj oddelené mestské časti. Vozovky majú kvalitný asfaltový povrch, nevyskytuje sa tu hrboľatá historická dlažba. Nakoniec, bicykel je tu už dlho zaužívaným dopravným prostriedkom. Po vytvorení kvalitnej siete mestských cyklotrás môže byť jeho podiel na doprave ešte výrazne vyšší.

Idyla pri DomanižankeIdyla pri DomanižankeTu sa chceme venovať konkrétnym veciam v Považskej Bystrici. Upozorniť na problémy v meste vyžadujúce riešenie, sprostredkovať podnety a potreby cyklistov zodpovedným. Zároveň informovať verejnosť o zámeroch mesta a podporiť verejnú diskusiu k nim. Vytvoriť tak miesto zamerané na informácie o cyklistickej doprave v meste ako aj o jej rekreačnom využití. Jednotlivé témy priebežne aktualizujeme, aby poskytovali obraz o súčasnom stave a doterajšom vývoji. K témam uvádzame aj súvisiace materiály, napr. texty podaných pripomienok či žiadostí, ako pomoc a inšpiráciu pre podobné snahy inde. Takto pomohli iní nám a my to odovzdávame ďalej.

Mapujeme, čo v meste pre cyklistov vzniká alebo naopak chýba. Cyklodoprava sa nedá rozvíjať bez znalosti potrieb samotných cyklistov – tie naznačujú výsledky ankiet a prieskumov. Počíta mesto s dopravou na bicykli pri tvorbe svojich rozvojových plánov?

Výsostne praktickou informáciou je zoznam predajní bicyklov a ich otváracích hodín.