Skočiť na obsah

Podmienky pre cyklistov

Ako sa jazdí na bicykli v Považskej Bystrici? Stavebné opatrenia a zmeny v dopravnom značení v prospech cyklistov či proti nim, nástrahy v uliciach. Skrátka čo je vidieť priamo v meste a nie len na papieri.

Do centra na bicykli konečne legálne

Po niekoľkých rokoch, keď bol do centrálnej mestskej zóny a jej okolia vjazd na bicykli zakázaný, je opäť možné sa tam ohľaduplne pohybovať. Rovnako je znova legálne jazdiť po cestičke pozdĺž Domanižanky. Tieto zmeny nie sú úplnou novinkou – dopravné značenie sa zmenilo už pred niekoľkými mesiacmi – stojí však za to pripomenúť tento ojedinelý pozitívny krok pre cyklodopravu v meste. A vysvetliť, čo to v praxi znamená.

Osud nášho návrhu

Úpravy cesty pred železničnou stanicou práve prebiehajú. Náš návrh krajská správa ciest, realizátor rekonštrukcie, v projekte nezohľadnila. Cyklopruhy tam teda teraz nevzniknú. Škoda len, že až aj dopravní odborníci nášho kraja pochopia význam udržateľnej dopravy v meste, bude treba vynaložiť ďalšie verejné peniaze na to, čo mohlo byť dnes prakticky zadarmo.

List od mestského úradu pre VÚC

Mestský úrad náš návrh podporil a ihneď ho odoslal krajskej správe ciest, ktorá realizuje rekonštrukciu s odporúčaním doplniť cyklopruhy do projektu.

Náš návrh dopravného riešenia pred stanicou

Návrh dopravného riešenia priestoru pred železničnou stanicou, ktorý sme adresovali vedeniu mesta. Obsahuje nákres vedenia jazdných pruhov pre cyklistov konzultovaný s dopravným projektantom, ukážky cyklopruhov z iných miest a niekoľko ďaľších úprav pre bezpečnosť chodcov a humanizáciu tohoto miesta.

Zakázané územie

Mrazivé januárové ráno, tma. Červené blikačky jedna za druhou križujú ešte spiace centrum mesta. Slnečné popoludnie a dve staršie dámy opierajúc sa o bicykle zabraté v družnom rozhovore pri náhodnom stretnutí pred podchodom. Rodina s malými deťmi vracajúca sa popri Domanižanke z cyklistického výletu. To sú každodenné obrázky z Považskej Bystrice, kde je bicykel celkom bežným dopravným prostriedkom.

Syndikovať obsah