Skočiť na obsah

Ad: Cyklotrasy sa v Holandsku stali obeťou svojho úspechu

Máte pravdu, bez ohľaduplnosti a zdravého rozumu sa na cyklotrasách a ani bežných cestách nezaobídeme. V Čechách boli nedávno diskusie o korčuliaroch na cestičkách pre cyklistov, že sú pomalší, zaberajú veľa miesta a skrátka zavadzajú. Ono ale nie je možné každému postaviť samostatný pruh alebo cestičku – chodcom, korčuliarom, rýchlym cyklistom, pomalým cyklistom, autám, autobusom… Musíme sa naučiť spolu trochu vychádzať, inak to nejde.

Cyklisti sú zároveň v doprave skupinou rôznorodejšou než akákoľvek iná – od rýchlych športovcov, cez každodenných mestských cyklistov, rekreačných, deti, dôchodcov. Neexistuje cestička, ktorá by plne vyhovovala všetkým. Preto je riešením vytvárať priaznivé podmienky pre jazdu na bicykli celkovo, okrem samostatných trás aj opatreniami na bežných cestách, križovatkách, poskytovať alternatívy na výber. Športovci a skúsení cyklisti potom často uprednostnia jazdu napr. vo vyznačenom pruhu na ceste, kde sú rýchlejší než na vlniacich sa samostatných cyklocestičkách. A na cestičkách je potom viac miesta pre rekreačných cyklistov, deti, korčuliarov… Takýto trend pri budovaní cyklistickej infraštruktúry je teraz aj v Európe, opúšťa sa predstava, že cyklisti sa budú pohybovať výlučne po sieti vlastných cestičiek úplne oddelených od ostatnej dopravy. Na toto zrejme začína narážať Holandsko.

Ja osobne si myslím, že cyklotrasa plná cyklistov a korčuliarov je dôvodom na oslavu. Znamená, že sa vybudovalo niečo správne, užitočné, o čo ľudia skutočne stáli, že prostriedky boli dobre vynaložené. A ak je plná treba pridať v okolí ďalšie alebo ju rozšíriť. Smutnejší pohľad by bol skôr na sieť cyklocestičiek zívajúcu prázdnotou. Rovnako budem rád, keď uvidím na križovatke zápchu z desiatok cyklistov, ktorí nestihnú prejsť na jednu zelenú. Budem vedieť, že namiesto nich tam mohla stáť stometrová kolóna áut, v ktorej by sa čakalo na zelenú na trikrát. Takéto problémy je už radosť riešiť, sú zlomkom zo súčasných problémov s prebujnelým automobilizmom a riešenia sú nepomerne lacnejšie. Zvyšovaním podielu bicyklovej dopravy namiesto individuálnej automobilovej sa cesty neupchávajú ale celkovo uvoľňujú.

V Kodani napr. na jednej ulici pred časom upravili zelenú vlnu na semaforoch na rýchlosť cyklistu – 20km/h. Na bicykli tadiaľ prechádza viac než 35 000 ľudí denne. Ide o jedno z opatrení tamojšej dlhodobej cielenej podpory bicyklovej dopravy. Do budúcna chce Kodaň u dochádzajúcich do práce a školy podiel cyklistov ešte zvýšiť, z dnešných 36 % na 50 % v roku 2015.

Zelená vlna v Kodani:

Inak ten článok v Pravde o „stále upchatejších a nebezpečnejších“ cyklotrasách v Holandsku trochu senzáciechtivo vytvára príliš katastrofický dojem. Napr. ak by sme bez súvislostí sledovali len počet cyklistov, ktorí ročne zomrú na cestách, najbezpečnejší sa bude zdať taký Sudán, kde to bude asi blízke nule. Takmer nikto tam totiž na bicykli nejazdí. V Holandsku sa naopak najazdí najviac km na obyvateľa ročne. Bezpečnosť na cestách je daná počtom úrazov na najazdený počet kilometrov, nie samotným počtom úrazov. A tá je v Holandsku najlepšia z celej Európy (menej než 2 usmrtení cyklisti na 100 miliónov najazdených km, v Švajčiarsku 4, v Taliansku 11, Portugalsku 20). U nás podobné číslo nie je k dispozícii nakoľko sa sledujú len nehody, množstvo najazdených kilometrov nikto nevie. Potom z menšieho počtu nehôd ani nevieme určiť, či sa zvýšila bezpečnosť alebo len cyklistov na cestách jednoducho ubudlo.

Ďalšou zaujímavou súvislosťou je v Holandsku uvádzaných 185 usmrtených cyklistov za rok a desattisíce, ktoré ročne zomrú na následky srdcovocievnych chorôb, ku ktorým výrazne prispieva aj nedostatok pohybu. Odborníci sa zhodujú, že zdravotné prínosy jazdy na bicykli ďaleko prevažujú riziká s ňou spojené (čo samozrejme neznamená, že by sme sa nemali snažiť tie riziká znižovať).

Bezpečnosť cyklistov a miera bicyklovania v jednotlivých krajinách. Porovnanie jednotlivých krajín v počte usmrtených cyklistov na 100 miliónov najazdených kilometrov (zvislá os) a v počte najazdených kilometrov za deň na jedného obyvateľa (vodorovná os). Podrobnejší opis obrázkuBezpečnosť cyklistov a miera bicyklovania v jednotlivých krajinách. Porovnanie jednotlivých krajín v počte usmrtených cyklistov na 100 miliónov najazdených kilometrov (zvislá os) a v počte najazdených kilometrov za deň na jedného obyvateľa (vodorovná os). Podrobnejší opis obrázku