Skočiť na obsah

Dobre utajení cyklisti

Hoci v rámci pravidelných celoštátnych sčítaní dopravy sú sčítavaní aj cyklisti, ich počty sa na rozdiel od intenzít motorovej dopravy ďalej nespracúvajú a a nikde nezverejňujú. Tento článok prináša analýzu údajov o cyklistoch z rokov 1995–2010 získaných na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Aké boli na Slovensku dosahované maximálne intenzity cyklistov, kde, ako sa od deväťdesiatych rokov zmenili. Na základe toho odhaduje zmeny vo využívaní bicykla a porovnáva vývoj v jednotlivých okresoch. Na príklade Považskej Bystrice ukazuje, ako by mala vyzerať výsledná zverejnená podoba počtu cyklistov z celoštátnych sčítaní dopravy. Ide o prvú analýzu týchto údajov a výzvu k ich dôkladnejšiemu spracovaniu.

Článok vo formáte PDF.

Dáta vo formáte ODS (OpenOffice, LibreOffice), dáta vo formáte XLS (MS Office).

A ako sa to vyvíjalo v Považskej Bystrici?

Vývoj počtu cyklistov v Považskej Bystrici v rokoch 1995–2010. Šírka obdĺžnika na jednotlivých úsekoch ciest odpovedá počtu cyklistov v špičkovej hodine.Vývoj počtu cyklistov v Považskej Bystrici v rokoch 1995–2010. Šírka obdĺžnika na jednotlivých úsekoch ciest odpovedá počtu cyklistov v špičkovej hodine.