Skočiť na obsah

Vážska cyklotrasa povedie aj v telese diaľničnej estakády

TSAR | 01.04.2015 Medzi projekty, ktoré vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v Trenčíne finančne podporila patrí okrem rekonštrukcie Orlovského mosta pri Považskej Bystrici aj Vážska cyklotrasa. Pripravovaný úsek z Trenčína po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom má viesť ponad Považskú Bystricu v telese diaľničnej estakády. Neobvyklým visutým tunelom prejdú prví cyklisti v lete roku 2017.

„Už pri návrhu telesa estakády sa uvažovalo s výhľadovým využitím vnútorného priestoru ako rezervný dopravný koridor pre ďalšie druhy dopravy. V prospech cyklotrasy hovorí plynulý sklon bez výraznejších prevýšení, oddelenie od premávky a tiež vysporiadané majetkovoprávne vzťahy, ktoré bývajú najväčšou prekážkou pri budovaní cyklotrás. Cyklisti budú zároveň chránení pred poveternostnými vplyvmi,“ uviedol projektant cestných stavieb Pavol Lirpa po dnešnej obhliadke interiéru diaľničného mostu.

Podľa predbežných záverov obhliadky, na ktorej sa zúčastnili aj študenti dopravnej fakulty Žilinskej univerzity bude potrebné doplniť do vnútorného priestoru najmä osvetlenie, bezpečnostné prvky a príslušné vodorovné a zvislé dopravné značenie. Energeticky úsporné osvetlenie má byť spínané samočinne pri pohybe cyklistu.

Vznikne tak v rámci strednej Európy unikátne riešenie určené najmä diaľkovým cykloturistom. Ako súčasť vážskeho multimodálneho dopravného koridoru doplní existujúcu diaľnicu, vysokorýchlostnú železnicu a vodnú cestu a začlení sa do medzinárodnej siete cykloturistických trás Eurovelo.Komentáre

Správu treba brať v kontexte dátumu, kedy bola vydaná. To priznáva aj citovaný projektant, pán lirpA.