Skočiť na obsah

Načo je nám generel cyklistickej dopravy

Plán rozvoja, tzv. generel, pre cyklistickú dopravu má vytvorený zatiaľ máloktoré mesto na Slovensku. Politici často považujú za dostatočné niekoľko čiar – rekreačných cyklotrás v okolí mesta vyznačených v územnom pláne. Ako by mal vyzerať dobrý generel cyklistickej dopravy? A prečo ho vlastne potrebujeme?

Výsledok podaných pripomienok

Naše pripomienky k novému územnému plánu a ku generelu dopravy požadujúce v riešení dopravy zahrnúť aj dopravné využitie bicykla boli akceptované. V najbližšej dobe by teda mala byť spracovaná koncepcia cyklistickej dopravy v meste.

Pripomienky ku konceptu generelu dopravy

Generel dopravy mesta vznikal súčasne s novým územným plánom a jeho prístup k doprave na bicykli je rovnako macošský. V kapitole „Cyklistická doprava“ sa napriek jej názvu zaoberá len cykloturistikou. Dopravný potenciál bicykla v meste prehliada. Uvádzame k nemu podané pripomienky.

Pripomienky k návrhu územného plánu

Návrh nového územného plánu mesta sa zaoberá aj dopravou. V časti o cyklistickej doprave sa však venuje len rekreačnej a športovej cyklistike a to hlavne v okolí Považskej Bystrice. S využitím bicykla ako spôsobu dopravy priamo v meste nepočíta. Pritom v rozvinutých krajinách práve takéto využitie prevažuje. V tejto veci sme k návrhu územného plánu podali pripomienky. Uvádzame ich plné znenie.

Syndikovať obsah